Rejestracja do udziału szkoleniach

Dane Uczestnika projektu
Dane kontaktowe
w przypadku miast na prawach powiatu rozpocznij od wpisywania liter M. w przypadku Warszawy wpisz M. st. Warszawa
+48
Szczegóły i rodzaj wsparcia
Zatrudnienie
Status na rynku pracy

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie medyczne i wykonywanie zawodu lekarza – kopia Prawa Wykonywania Zawodu, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  3. Dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiocie leczniczym (zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia) lub wykonywanie zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej (aktualny wydruk z CEIDG) o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png rtf pdf doc docx.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Oświadczenia

W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o kontakt mailowy powerpoz@wum.edu.pl lub telefoniczny (22) 57 20 511.