Rekrutacja

Projekt skierowany jest do: lekarzy i lekarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia), również wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art.5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną – co najmniej 30% kadry z POZ . Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 480 osób.

W przypadku zamieszkania ponad 50 km od miejsca szkolenia (liczonych drogą publiczną, a nie w linii prostej) istnieje możliwość skorzystania z noclegu dostępnego w ramach projektu. Informację o chęci skorzystania z noclegu  prosimy zaznaczyć w formularzu rekrutacyjnym.

Regulamin organizacji i rekrutacji
Umowa z uczestnikiem
Oświadczenie uczestnika
Regulamin zwrotu kosztów noclegu uczestników

Formularz rekrutacyjny [link]