Harmonogram

W 2018 roku , w ramach planowanych działań zostaną zorganizowane 4 kursy doskonalące dla lekarzy. Każdy kurs składa się z 7 modułów tematycznych o łącznej liczbie 77 godzin dydaktycznych przypadających na jednego uczestnika. Zajęcia odbywać się będą  trybie weekendowym, od piątkowego popołudnia przez sobotę i niedzielę.

RAMOWY PROGRAM KURSU

1. Kardiologia w praktyce lekarza - konfrontacja teorii z praktyką
2. Choroby nowotworowe w praktyce lekarskiej
3. Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych
4. Diagnostyka i leczenie wybranych zaburzeń psychicznych
5. Diagnostyka wczesnego wykrywania chorób alergicznych górnych dróg oddechowych
6. Choroby układu oddechowego w praktyce klinicznej
7. Choroby narządu ruchu


Terminy kursów:

1 edycja:   

 • 6-7-8.04.2018
 • 14-15.04.2018
 • 20-21-22.04.2018

2 edycja:   

 • 11-12-13.05.2018
 • 19-20.05.2018
 • 25-26-27.05.2018

3 edycja:

 • 5-6-7.10.2018
 • 13-14.10.2018
 • 19-20-21.10.2018

4 edycja:

 • 16-17-18.11.2018
 • 24-25.11.2018
 • 30.11.-1.12-2.12.2018;