Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

tel: (22) 57 20 511
e-mail: powerpoz@wum.edu.pl